Szczepionki w Polsce obowiazkowe 2017

 

Szczepionki w Polsce obowiazkowe 2017r.

Szczepionki w Polsce 2017r.

Kalendarz szczepień 2017r. dla dzieci do 18 lat

Kalendarz szczepień – Szczepienia ochronne 2017r

Kalendarz szczepień w Polsce – Szczepienia ochronne obowiazkowe 2017

Obowiązkowe Szczepionki w Polsce 2017r. Kalendarz Szczepien 2017r

Szczepionki w Polsce 2017r. Kalendarz Szczepien 2017r

Szczepionki w Polsce 2017 prawda o szczepieniach

Kalendarz szczepień » Szczepienia 2017r

Jak uniknoc szczepienia w Polsce?

Nie chcesz aby Twoja pociecha umarla? Nie szczep! Podstaw lekarzowi pod nos tem papier! Na pewno nie podpisze!

Formularz – Oświadczenie lekarza w/s szczepień:

Ja, niżej podpisany oświadczam ze,

Szczepionka (tutaj nazwa szczepionki)___________________________

Wyprodukowana przez:______________________________

Seria i numer:_____________________________

Zawierająca następujące składniki:____________

________________________________________

Zastosowana jest, celem zapobiegnięcia: (nazwa choroba)

_____________________________________________

Ta szczepionka wolna jest od wszelkich zanieczyszczeń i aplikuje ja dzisiaj

Panu/Pani/Dziecku (imię nazwisko, data urodzenia)

_______________________________________________

Zapewniam, ze zastosowana szczepionka jest absolutnie bezpieczna i nie zagraża życiu ani zdrowiu. Nie powoduje żadnych bezpośrednich szkód ani tez późniejszych komplikacji zdrowotnych takich jak paraliżu, uszkodzenie mózgu, ślepoty, gruźlicy, rakowym owrzodzeniem w miejscu zaszczepienia lub gdzie indziej, uszkodzenia nerek, zapalenia wątroby prowadzących do śmierci lub tez nie.

Zapewniam ze zaaplikowana szczepionka przez _____ lat zabezpiecza przed ta wyżej wymieniona choroba.

W przypadku wystąpienia w/w choroby przed tym okresem, zobowiązuję się do dobrowolnej wypłaty (bez procesu sadowego) odszkodowania w wysokości  40 tys. PLN.

W przypadku wystąpienia psychicznych lub fizycznych powikłań w związku z dzisiejszym zaszczepieniem, zobowiązuje się, poszkodowanemu / ej lub rodzinie wypłacić odszkodowanie w wysokości

___________ PLN (słownie)___________________________

bez odwlekania i wzywania sądów

______________ (miejsce i data)

____________________

Podpis i pieczątka lekarza

Ciekawostki o szczepionkach w Polsce

Za każde zaszczepienie nowym specyfikiem przeciwko grypie bezdomni z Grudziądza dostawali od przychodni po 5-10 złotych. Nie wiedzieli jednak, że nie chodziło o zwykłą grypę, a o siejącą na świecie spustoszenie ptasią grypę. Kilkanaście osób zmarło. Czy ich śmierć miała związek z testami?

 Rezygnuję ze szczepień ochronnych mojego młodszego dziecka.
Przyjęła mnie pani pielęgniarka, która zajmuje się w przychodzni szczepieniami.
Okazało się, że w gabinecie w tym czasie przyjmuje pacjętów również kierownik przychodni, (pediatra II stopień specjalizacji).
Opis sytuacji. Osoby Ja (rodzic 1,5 rocznego dziecka), Pani Pielęgniarka, Pan Kierownik (j.w.)

Scenka w gabinecie szczepień, udział biorą wymienione

Pani Pielęgniarka: Jaki jest powód podjecia przez państwa (ja i żona) decyzji o rezygancji ze szczepienia?
Ja: Szczepionki używane w Polsce zawierają toksyczne składniki uszkadzajace system odpornościowy dziecka.
Np. AL(OH)3 któy jest toksyną nieusuwalną z organizmu.
Pan Kierownik: milczy
PP: Ale ja podałam panu, że zastosujemy zagraniczną (francuską) szczepionkę
Ja: Ale to nie zmienia faktu, bo w tych produktach również występują te i inne szkodliwe zwiazki chemiczne.
PP: No dobrze, to państwa decyzja. Ale w związku z tym musi pan złożyć oswiadcznie, że rezygnuje pan ze szczepień i bierze na siebie odpowiedzialność za zycie i zdrowie swojego dziecka, zwiazane z faktem rezygnacji ze zsczepienia.
Ja: Proszę wskazać mi miejsce złożenia takiego oświadczenia.
PK: milczy cały czas, nie ma pacjętów, czyta artykuł w Angorze, słucha naszej rozmowy, ale się nie włącza.
Ja:(Piszę oświadczenie w dwóch egzemplarzach. W karcie zdrowia dziecka i dodatkowe do karty szczepień)
PP: Ale muszę pana poinformować, że w zwiazku z oświadczeniami, grozi panu grzywna związana z niepoddaniu się
szczepieniu…
Ja: Myli się pani, bo wg najnoweszej ustawy z 5 grudnia 2008 roku, nie ma takiej sankcji karnej!
PP: Tak?!! Tak jest? (Tu pani pyta kierownika, patrzy pytajacym wzrokiem na PK) A zna pan numer tej ustawy?
PK: Tak. Jest taki przepis (odpowiedział zdawkowo).
Ja: Tak się składa, że mam ze sobą ksero pierwszej strony Ustawy (tu wyciagam papier i podaję PP)
PP: (Zaskoczona, lekko zdezorientowana) A mogę sobie zkserować tą stronę??!!
Ja: Oczywiście, proszę. A czy ja mogę zkserować sobie dotychczasową kartę szczepień mojego dziecka??
PP: A to ja nie dawałam państwu kopi karty?
Ja: Nic mi nie wiadomo o tym, ale jesli nie jest to problemem proszę o taką kopię…
PP: Dobrze, zrobię panu. (poszłą kserować)
PK: (milczy)

Pani Pielęgniarka, powraca z kopiami ksero, wymieniamy się drukami i wychodzę….

Wnioski:
1) Pani Pilęgniarka była Nie poinformowana o zmianie podstaw prawnych swojej działąlnosci, przez swoje kierownictwo!!! Była zaskoczona, że obowiązują inne przepisy niż ona zna.
2) W zwiazku z powyższym PP w dotychczasowej niewiedzy informowała zapewne, tych co mieli wątpliwosci, że
podlegaja karze grzywny!!
3) Pan Kierownik Przychodni (pediatra II stopień specjalizacji) zataił wiedzę o zmianie przepisów wobec zwojego personelu !!!!
4) Pan Kierownik Przychodni nie wziął w rozmowie udziału, milczał, sądzę, że wiedział, że jestem przygotowany do rozmowy. Niepodjął tematu, aby nie wywoływać dyskusji, w której przytoczyłbym szereg argumentów wraz z poparciem materiałami fachowymi dotyczącymi szczepień. Dzięki temu nie ryzykował dalszego poznania prawdy przez swój personel !!!!
5) Jeśli nie miałbym racji i podstaw do wątpliwosci, które za pewne znane są również Panu Kierownikowi, zapewne podjał by dialog, w celu odwiedzenia, mnie od zgubnej dla mojego dziecka decyzji – Nie zrobił tego!!! Dlaczego???
Czyżby był obojętnym urzędnikiem, który nie walczy o dobro małego pacjenta? Nie chciał ochronić dziecka, przed zgubnymi decyzjami swoich rodziców??? A może wie coś więcej ???
A może bał się, że rozmowa ta spowoduje zasianie ziarna niepewnosci w jego podwładnych??